Phòng khách nhà a Tú – Đại từ Đại Kim được Eden Furniture thiết kế với phong cách hiện đại. Màu sắc trang nhã kết hợp với các chất liệu mới thân thiện môi trường

2-1

PHÒNG KHÁCH NHÀ A TÚ – VIEW 1

2-2

PHÒNG KHÁCH NHÀ A TÚ – VIEW 2

2-3

PHÒNG BẾP NHÀ A TÚ – VIEW 1

2-4

PHÒNG BẾP NHÀ ANH TÚ – VIEW 2

2-5

PHÒNG BẾP NHÀ A TÚ – VIEW 3