3-1

PHÒNG KHÁCH VỚI THIẾTKẾ HIỆN ĐẠI ẤM CÚNG

3-2

PHÒNG BẾP – VIEW 1

3-3

PHÒNG BẾP – VIEW 2