Phòng khách được bộ phận Design Eden thiết kế chi tiết, tỉ mỉ với phần mềm diễn họa 3D  Max, Giúp cho khách hàng có được cái nhìn phương án sát thực nhất

6 -1

Phòng khách a Nam QUAN NHÂN – View 1

6 -2

Phòng Khách A Nam QUAN NHÂN – View 2